S4 Ponovni proračuni i druge promjene

Ponovni proračuni godišnje se provode zbog dostupnosti novih informacija, uvedenih sektorskih poboljšanja, prelaska na višu razinu proračuna (npr. razina 2), promjene metodologije, nekonzistentnosti trendova emisije, veće točnosti proračuna i smanjenja nesigurnosti proračuna.

Za ovogodišnje podnošenje, emisije gotovo svih onečišćujućih tvari su rekalkulirane u cijelom promatranom razdoblju 1990.—2019. U Prilogu 8 je prikazan utjecaj provedenih rekalkulacija emisija za 1990. - 2019. u odnosu na svaku onečišćujuću tvar i SNAP97 sektor. Dodatno, u tablici S4-1 prikazan je pregled svih provedenih rekalkulacija, razlika između ukupnih nacionalnih emisija onečišćujućih tvari za 2019. podnesenih u 2021. godini i u ovogodišnjem podnesku s informacijama o razlozima za postojeće razlike te usporedba s ukupnim nacionalnim emisijama onečišćujućih tvari u 2020. godini.

Tablica S4-1 Rekalkulacije i objašnjenja za razlika između podnesenih ukupnih emisija onečišćujućih tvari za 2019. u IIR 2021 i u IIR 2022

Onečišć-ujuća

tvar

2021.

podnesak

2022. podnesak

Jed.

Objašnjenje razlika između podneska u 2021. i 2022. godini

IIR 2021

IIR 2022

2019.

2019.

2020.

NOx

53,9

48,5

45,8

kt

Promjena je rezultat provedenih unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna u:

1.A.1.a ispravljen je pogrešan unos direktne emisije za čvrsto gorivo u 2019. g

1.A.2. za niz 2015.-2019. ispravljen je FE za ektralako loživo ulje

1.A.2.f iz ukupne potrošnje goriva izdvojen novi LPS te su emisije proračunate razinom 2

1.A.3.b Cestovni promet: nova verzija COPERT 5 modela je korištena z proračun emisija

1.A.3.d.ii. Rekalkulirane su emisije za cijelo vremensko razdoblje 1990. – 2019. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2.

3.B. Rekalkulirane su emisije za razdoblje 2010. – 2019. zbog novih podataka o aktivnosti za konje i mule/magarce.

3.B. Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. za sve kategorije životinja zbog prelaska na metodologiju iz GB2019.

3.D.a.2.a. Rekalkulirane su emisije za razdoblje 2010. – 2019. zbog novih podataka o aktivnosti za konje i mule/magarce

3.D.a.2.a. Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. za sve kategorije životinja zbog prelaska na metodologiju iz GB2019

3.D.a.3 Rekalkulirane su emisije za razdoblje 2010. – 2019. zbog novih podataka o aktivnosti za konje i mule/magarce

3.D.a.3. Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. za sve kategorije životinja zbog prelaska na metodologiju iz GB2019

3.F. Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. zbog provedenog unapređenja koje je uključivalo uvođenje novih, nacionalnih podataka o aktivnosti.

5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom

NMHOS

75,2

73,8

70,3

kt

Promjena je rezultat provedenih unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna u:

1.A.2. za niz 2015.-2019. ispravljen je FE za ektralako loživo ulje

1.A.2.f iz ukupne potrošnje goriva izdvojen novi LPS te su emisije proračunate razinom 2

1.A.3.b Cestovni promet: nova verzija COPERT 5 modela je korištena z proračun emisija

1.A.3.d.ii. Rekalkulirane su emisije za cijelo vremensko razdoblje 1990. – 2019. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2.

2.A.3 Rekalkulacija zbog uključivanja novog postrojenja za proizvodnju mineralne vune

2.D.3.g Rekalkulacija zbog ažuriranja podataka o aktivnostima i faktora emisije za aktivnost Proizvodnja farmaceutskih proizvoda

2.G Rekalkulacija zbog ažuriranja podataka o aktivnostima za aktivnost Rashladna maziva

3.B. Rekalkulirane su emisije za razdoblje 2010. – 2019. zbog novih podataka o aktivnosti za konje i mule/magarce.

3.D.a.2.a. Rekalkulirane su emisije za razdoblje 2010. – 2019. zbog novih podataka o aktivnosti za konje i mule/magarce

3.D.a.3 Rekalkulirane su emisije za razdoblje 2010. – 2019. zbog novih podataka o aktivnosti za konje i mule/magarce

3.F. Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. zbog provedenog unapređenja koje je uključivalo uvođenje novih, nacionalnih podataka o aktivnosti

5.A Biološka obrada otpada – odlaganje krutog otpada na tlo

5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom

SO2

8,2

7,6

6,1

kt

Promjena je rezultat provedenih unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna u:

1.A.1.a ispravljen je pogrešan unos direktne emisije za čvrsto gorivo u 2019. g

1.A.2. za niz 2015.-2019. ispravljen je FE za ektralako loživo ulje

1.A.2.f iz ukupne potrošnje goriva izdvojen novi LPS te su emisije proračunate razinom 2

1.A.3.b Cestovni promet: nova verzija COPERT 5 modela je korištena z proračun emisija

1.A.3.d.ii. Rekalkulirane su emisije za cijelo vremensko razdoblje 1990. – 2019. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2.

1.A.3.d.ii. Rekalkulirane su emisije za cijelo vremensko razdoblje 1990. – 2019. zbog dodavanja količine lubrikanata u proračun emisija.

3.F. Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. zbog provedenog unapređenja koje je uključivalo uvođenje novih, nacionalnih podataka o aktivnosti.

5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom.

NH3

36,8

30,6

31,6

kt

Promjena je rezultat provedenih unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna u:

1.A.2. za niz 2015.-2019. ispravljen je FE za ektralako loživo ulje

1.A.2.f iz ukupne potrošnje goriva izdvojen novi LPS te su emisije proračunate razinom 2

1.A.3.b Cestovni promet: nova verzija COPERT 5 modela je korištena z proračun emisija

1.A.3.d.ii. Rekalkulirane su emisije za cijelo vremensko razdoblje 1990. – 2019. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2.

3.B. Rekalkulirane su emisije za razdoblje 2010. – 2019. zbog novih podataka o aktivnosti za konje i mule/magarce.

3.B. Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. za sve kategorije životinja zbog prelaska na metodologiju iz GB2019.

3.D.a.2.a. Rekalkulirane su emisije za razdoblje 2010. – 2019. zbog novih podataka o aktivnosti za konje i mule/magarce

3.D.a.2.a. Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. za sve kategorije životinja zbog prelaska na metodologiju iz GB2019

3.D.a.3 Rekalkulirane su emisije za razdoblje 2010. – 2019. zbog novih podataka o aktivnosti za konje i mule/magarce

3.D.a.3. Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. za sve kategorije životinja zbog prelaska na metodologiju iz GB2019

3.F. Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. zbog provedenog unapređenja koje je uključivalo uvođenje novih, nacionalnih podataka o aktivnosti

5.B.1 Biološka obrada otpada - kompostiranje

5.B.2 Biološka obrada otpada - anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima

5.D.1 Upravljanje otpadnim vodama kućanstava / aktivnost Poljski zahodi

PM2,5

28,6

27,0

28,5

kt

Promjena je rezultat provedenih unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna u:

1.A.2. za niz 2015.-2019. ispravljen je FE za ektralako loživo ulje

1.A.2.f iz ukupne potrošnje goriva izdvojen novi LPS te su emisije proračunate razinom 2

1.A.3.b Cestovni promet: nova verzija COPERT 5 modela je korištena z proračun emisija

1.A.3.d.ii. Rekalkulirane su emisije za cijelo vremensko razdoblje 1990. – 2019. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2.

2.A.5.b Rekalkulacija zbog promjene metodologije

2.D.3.b Rekalkulacija zbog ažuriranja faktora emisije

3.F. Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. zbog provedenog unapređenja koje je uključivalo uvođenje novih, nacionalnih podataka o aktivnosti.

5.A Biološka obrada otpada – odlaganje krutog otpada na tlo

5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom

PM10

40,8

34,7

51,4

kt

Promjena je rezultat provedenih unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna u:

1.A.2. za niz 2015.-2019. ispravljen je FE za ektralako loživo ulje

1.A.2.f iz ukupne potrošnje goriva izdvojen novi LPS te su emisije proračunate razinom 2

1.A.3.b Cestovni promet: nova verzija COPERT 5 modela je korištena z proračun emisija

1.A.3.d.ii. Rekalkulirane su emisije za cijelo vremensko razdoblje 1990. – 2019. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2.

2.A.5.b Rekalkulacija zbog promjene metodologije

2.D.3.b Rekalkulacija zbog ažuriranja faktora emisije

3.F. Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. zbog provedenog unapređenja koje je uključivalo uvođenje novih, nacionalnih podataka o aktivnosti

5.A Biološka obrada otpada – odlaganje krutog otpada na tlo

5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom

TSP

72,5

44,6

101,0

kt

Promjena je rezultat provedenih unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna u:

1.A.2. za niz 2015.-2019. ispravljen je FE za ektralako loživo ulje

1.A.2.f iz ukupne potrošnje goriva izdvojen novi LPS te su emisije proračunate razinom 2

1.A.3.b Cestovni promet: nova verzija COPERT 5 modela je korištena z proračun emisija

1.A.3.d.ii. Rekalkulirane su emisije za cijelo vremensko razdoblje 1990. – 2019. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2.

2.A.5.b Rekalkulacija zbog promjene metodologije

2.D.3.b Rekalkulacija zbog ažuriranja faktora emisije

3.F. Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. zbog provedenog unapređenja koje je uključivalo uvođenje novih, nacionalnih podataka o aktivnosti.

5.A Biološka obrada otpada – odlaganje krutog otpada na tlo

5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom

BC

3,7

3,8

3,7

kt

Promjena je rezultat provedenih unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna u:

1.A.2. za niz 2015.-2019. ispravljen je FE za ektralako loživo ulje

1.A.2.f iz ukupne potrošnje goriva izdvojen novi LPS te su emisije proračunate razinom 2

1.A.3.b Cestovni promet: nova verzija COPERT 5 modela je korištena z proračun emisija

1.A.3.d.ii. Rekalkulirane su emisije za cijelo vremensko razdoblje 1990. – 2019. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2.

3.F. Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. zbog provedenog unapređenja koje je uključivalo uvođenje novih, nacionalnih podataka o aktivnosti

5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom

CO

216,5

218,6

217,2

kt

Promjena je rezultat provedenih unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna u:

1.A.2. za niz 2015.-2019. ispravljen je FE za ektralako loživo ulje

1.A.2.f iz ukupne potrošnje goriva izdvojen novi LPS te su emisije proračunate razinom 2

1.A.3.b Cestovni promet: nova verzija COPERT 5 modela je korištena z proračun emisija

1.A.3.d.ii. Rekalkulirane su emisije za cijelo vremensko razdoblje 1990. – 2019. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2.

3.F. Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. zbog provedenog unapređenja koje je uključivalo uvođenje novih, nacionalnih podataka o aktivnosti.

5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom

Pb

5,2

5,1

5,4

t

Promjena je rezultat provedenih unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna u:

1.A.2. za niz 2015.-2019. ispravljen je FE za ektralako loživo ulje

1.A.2.f iz ukupne potrošnje goriva izdvojen novi LPS te su emisije proračunate razinom 2

1.A.3.b Cestovni promet: nova verzija COPERT 5 modela je korištena z proračun emisija

1.A.3.d.ii. Rekalkulirane su emisije za cijelo vremensko razdoblje 1990. – 2019. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2.

1.A.3.d.ii. Rekalkulirane su emisije za cijelo vremensko razdoblje 1990. – 2019. zbog dodavanja količine lubrikanata u proračun emisija.

3.F. Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. zbog provedenog unapređenja koje je uključivalo uvođenje novih, nacionalnih podataka o aktivnosti.

5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom

Cd

0,8

0,8

0,8

t

Provedena unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna nisu značajno utjecale na emisiju.

Hg

0,4

0,4

0,4

t

Provedena unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna nisu značajno utjecale na emisiju.

As

0,6

0,6

0,3

t

Provedena unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna nisu značajno utjecale na emisiju.

Cr

1,9

1,9

1,9

t

Provedena unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna nisu značajno utjecale na emisiju.

Cu

10,1

9,8

9,7

t

Promjena je rezultat provedenih unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna u:

1.A.2. za niz 2015.-2019. ispravljen je FE za ektralako loživo ulje

1.A.2.f iz ukupne potrošnje goriva izdvojen novi LPS te su emisije proračunate razinom 2

1.A.3.b Cestovni promet: nova verzija COPERT 5 modela je korištena z proračun emisija

1.A.3.d.ii. Rekalkulirane su emisije za cijelo vremensko razdoblje 1990. – 2019. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2.

1.A.3.d.ii. Rekalkulirane su emisije za cijelo vremensko razdoblje 1990. – 2019. zbog dodavanja količine lubrikanata u proračun emisija.

3.F. Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. zbog provedenog unapređenja koje je uključivalo uvođenje novih, nacionalnih podataka o aktivnosti.

5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom

Ni

2,8

2,8

2,3

t

Provedena unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna nisu značajno utjecale na emisiju.

Se

0,4

0,4

0,3

t

Provedena unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna nisu značajno utjecale na emisiju.

Zn

30,3

30,8

30,9

t

Promjena je rezultat provedenih unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna u:

1.A.2. za niz 2015.-2019. ispravljen je FE za ektralako loživo ulje

1.A.2.f iz ukupne potrošnje goriva izdvojen novi LPS te su emisije proračunate razinom 2

1.A.3.b Cestovni promet: nova verzija COPERT 5 modela je korištena z proračun emisija

1.A.3.d.ii. Rekalkulirane su emisije za cijelo vremensko razdoblje 1990. – 2019. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2.

1.A.3.d.ii. Rekalkulirane su emisije za cijelo vremensko razdoblje 1990. – 2019. zbog dodavanja količine lubrikanata u proračun emisija.

3.F. Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. zbog provedenog unapređenja koje je uključivalo uvođenje novih, nacionalnih podataka o aktivnosti.

5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom

PCDD / PCDF

27,0

26,1

25,5

g I-Teq

Promjena je rezultat provedenih unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna u:

1.A.2. za niz 2015.-2019. ispravljen je FE za ektralako loživo ulje

1.A.2.f iz ukupne potrošnje goriva izdvojen novi LPS te su emisije proračunate razinom 2

1.A.3.b Cestovni promet: nova verzija COPERT 5 modela je korištena z proračun emisija

1.A.3.d.ii. Rekalkulirane su emisije za cijelo vremensko razdoblje 1990. – 2019. zbog unapređenja proračuna na metodologiju Tier 2.

3.F Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. zbog provedenog unapređenja koje je uključivalo uvođenje novih, nacionalnih podataka o aktivnosti.

5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom

Ukupni 4 PAU

13,4

13,4

13,3

t

Provedena unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna nisu značajno utjecale na emisiju.

benzo (a) piren

4,7

4,7

4,7

t

Provedena unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna nisu značajno utjecale na emisiju.

benzo(b) fluoranten

4,4

4,3

4,3

t

Provedena unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna nisu značajno utjecale na emisiju.

benzo (k) fluoranten

1,7

1,7

1,7

t

Provedena unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna nisu značajno utjecale na emisiju.

indeno (1, 2, 3-cd) piren

2,6

2,6

2,6

t

Provedena unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna nisu značajno utjecale na emisiju.

HCB

0,6

0,6

0,36

kg

Provedena unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna nisu značajno utjecale na emisiju.

PCB

409,7

409,7

407,1

kg

Provedena unaprjeđenja i rekalkulacija proračuna nisu značajno utjecale na emisiju.