Digitalna pristupačnost

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Kao tijelo javnog sektora, provoditelj projekta nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište IIR, koje se nalazi na adresi iir.mingor.hr.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 12. srpnja 2022. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene.

MINGOR će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Samoprocjena je izvršena na temelju sljedećih elemenata pristupačnosti (prema: MSU):

 • koriste li se za tekst jednostavni, čitljivi fontovi bez serif obilježja: DA
 • je li sav tekst poravnan po lijevoj margini: DA
 • je li moguća promjena veličine slova bez gubitka okolnog teksta (sadržaja): DA
 • postoji li opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom: DA
 • je li dobar kontrast teksta, tekstualnih okvira i slika u odnosu na pozadinu stranica: DA
 • postoji li opcija promjene kontrasta na stranici: DA
 • jesu li jasno označeni bljeskajući elementi stranice: NIJE PRIMIJENJIVO
 • sadrže li slike, grafovi i dijagrami <alt> atribute: NE
 • sadrže li slike, grafovi i dijagrami kratki tekstualni opis: NE
 • ima li opis funkcija slike prednost pred opisom njenog sadržaja: NIJE PRIMIJENJIVO
 • odabiru li se izbornici klikom na poveznicu umjesto prelaskom preko nje: DA
 • jesu li poveznice u tekstu na stranici podcrtane ili označene na drugi jasan način: DA, OZNAČENE SU BOJOM
 • jesu li poveznice deskriptivne i pružaju li informaciju o sadržaju na koji vode: DA
 • imaju li video zapisi podnaslove na hrvatskom jeziku: NIJE PRIMIJENJIVO
 • jesu li na snimljenim audio i video materijalima zvukovi jasni i razumljivi: NIJE PRIMIJENJIVO
 • je li veličina ikona zadovoljavajuća: DA
 • je li moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje samo putem tipkovnice: DA
 • jesu li datoteke (.pdf, .xls, .doc i slično) dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana: NIJE PRIMIJENJIVO

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije crobuzz.mingor.hr korisnici mogu uputiti na e-mail zavod@mingor.hr ili na adresu Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb, s naznakom – službenici za informiranje.

Molimo korisnike mrežne lokacije iir.mingor.hr ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da nas o tome obavijeste na e-mail zavod@mingor.hr, broj telefona: +385 (0)1 5502 900 ili na faks: +385 (0)1 5502 901.

MINGOR je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežne lokacije lifeailanthus.hr, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.