Popis slika

Slika S2-1 Trendovi emisija, projekcija emisija za WM i WAM scenarij, GP kvote i obveze smanjenja za 2020. i 2030. za NOx, NMHOS, SO2, NH3 i PM2,5 14

Slika 1.2-1 Hrvatski nacionalni sustav za inventare emisija 44

Slika 2.1-1 Emisija SO2 (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji SO2 73

Slika 2.2-1 Emisija NOX (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji NOx 75

Slika 2.3-1 Emisija NH3 (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji NH3 77

Slika 2.4-1 Relativne emisije tvari (bez prirodnih izvora) koje pridonose zakiseljavanju i eutrofikaciji 79

(1990. = 100%) 79

Slika 2.5-1 Emisija CO (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji CO 80

Slika 2.6-1 Emisija NMHOS (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji NMHOS 82

Slika 2.7.1-1 Emisije TSP (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji TSP 85

Slika 2.7.2-1 Emisije PM10 (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji PM10 87

Slika 2.7.3-1 Emisije PM2,5 (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji PM2,5 89

Slika 2.7.4-1 Emisije BC (kt/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji BC 91

Slika 2.8.1-1 Emisija Pb (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Pb 93

Slika 2.8-2-1 Emisija Cd (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Cd 94

Slika 2.8.3-1 Emisija Hg (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Hg 96

Slika 2.9.1-1 Emisija As (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji As 98

Slika 2.9.2-1 Emisija Cr (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Cr 99

Slika 2.9-3-1 Emisija Cu (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Cu 100

Slika 2.9.4-1 Emisija Ni (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Ni 102

Slika 2.9.5-1 Emisija Se (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Se 103

Slika 2.9.6-1 Emisija Zn (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji Zn 105

Slika 2.10.1-1 Emisija PCDD/PCDF (g I-TEQ/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji PCDD/PCDF 107

Slika 2.10.2-1 Emisija PAU (t/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji PAU 109

Slika 2.10.3-1 Emisija HCB (kg/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji HCB 111

Slika 2.10.4-1 Emisija PCB (kg/god) i postotni udio po sektoru i promjene u emisiji PCB 113

Slika 3.1-1 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva za NFR šifre 1.A.1, 1.A.2, 1.A.4 117

Slika 3.1-2 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu za NFR kodove 1.A.1, 1.A.2, 1.A.4 118

Slika 3.1-3 Potrošnja i postotni udio za fosilno gorivo po tipovima u 1.A.3 Promet 119

Slika 3.2-1 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu za NFR 1.A.1.a 123

Slika 3.2-2 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu za NFR 1.A.1.b 124

Slika 3.2-3 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu za NFR 1.A.1.c 125

Slika 3.3-1 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu za NFR šifre 1.A.2.a, 1.A.2.b, 1.A.2.c, 1.A.2.d, 1.A.2.e, 1.A.2.f. 127

Slika 3.4-1 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva za NFR šifre 1.A.3.a.i(i), 1.A.3.a.ii(i), 1.A.3.a.i(ii), 1.A.3.a.ii(ii) 131

Slika 3.4-2 Potrošnja goriva po pojedinom tipu vozila i vrsti goriva u cestovnom prometu 133

Slika 3.4-3 Broj pojedinih vrsta vozila u cestovnom prometu 134

Slika 3.4-4 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva za NFR 1.A.3.c 136

Slika 3.4-5 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva za NFR 1.A.3.d.i (i) 138

Slika 3.4-6 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva za NFR 1.A.3.d.ii 139

Slika 1.4-6 Količine dizelskog goriva i benzina podijeljene prema vrsti motora za kategoriju NFR 1.A.3.d.ii 142

Slika 3.5-1 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu goriva za NFR 1.A.4.a 144

Slika 3.5-2 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu goriva za NFR 1.A.4.b.i 147

Slika 3.5-3 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu goriva za NFR 1.A.4.c.i 148

Slika 3.6-1 Podaci o aktivnosti potrošnje goriva po tipu goriva za NFR šifre 1.A.2.g.iv, 1.A.4.b.ii i 1.A.4.c.ii 151

Slika 9.4-1 Trend i projekcije emisije NOx 308

Slika 9.4-2 Trend i projekcije emisije SO2 308

Slika 9.4-3 Trend i projekcije emisije NMHOS 309

Slika 9.4-4 Trend i projekcije emisije NH3 309

Slika 9.4-5 Trend i projekcije emisije PM2,5 310

Slika 9.4-6 Trend i projekcije emisije BC 310

Slika 10.2-1 Pojednostavljeni prikaz metodologije za prostorno raščlanjivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske 320

Slika 10.2-2 Izvorna EMEP mreža za Republiku Hrvatsku (lijevo) i presjek modificirane EMEP mreže s prostornim jedinicama RH (desno) 321

Slika 10.2-3 Granica Republike Hrvatske (lijevo) i Registar prostornih jedinica Republike Hrvatske (desno) 321

Slika 10.2-4 Presjek modificirane EMEP mreže za Republiku Hrvatsku s hrvatskim područjima pet zona i četiri aglomeracije kvalitete zraka 322

Slika 10.2-5 Klimatske regije Republike Hrvatske 322

Slika 10.3-1 Prostorno raščlanjene emisije NOx u Republici Hrvatskoj, 2019. g. 334

Slika 10.3-2 Prostorno raščlanjene emisije SO2 u Republici Hrvatskoj, 2019. g. 334

Slika 10.3-3 Prostorno raščlanjene emisije NH3 u Republici Hrvatskoj, 2019. g. 335

Slika 10.3-4 Prostorno raščlanjene emisije NMHOS u Republici Hrvatskoj, 2019. g. 335

Slika 10.3-5 Prostorno raščlanjene emisije PM2,5 u Republici Hrvatskoj, 2019. g. 336

Slika 10.4-1 Popis onečišćujućih tvari koje treba prijaviti za LPS ako je premašena primjenjiva vrijednost praga, na temelju pragova navedenih u Prilogu II. Uredbe o E-PRTR 337

Slika 10.4-2 Geoprostorne lokacije LPS-a, u Republici Hrvatskoj, 2019. g. 339