Prirodni izvori (NFR 11)

Slika na kojoj se prikazuje na otvorenom, polje

Fotografija Marcus Kauffman (@marcus_kauffman) - Unsplash

Šumski požari (NFR 11.B)

Opis kategorije izvora

Šumski požari (NFR 11.B) svrstani su u emisije iz prirodnih izvora iako mogu biti izazvani i od strane namjernog ili nenamjernog čovjekovog djelovanja. Ova kategorija izvora predstavlja podatke o aktivnosti iz prirodnih izvora koje se ne mogu kontrolirati pa stoga ne ulazi u nacionalnu sumu emisija već se prikazuju u inventaru pod memo stavke.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Za proračun emisija iz kategorije izvora 11.B, primijenjena je Tier 1 metodologija i faktori emisije preporučeni u GB2019. Hrvatska proračunava emisiju SO2, NOx, NMHOS, CO i NH3 iz ove kategorije izvora.

Emisija ostalih onečišćujućih tvari (TSP, PM10, PM2,5, BC) bit će izračunata u trenutku kada će biti dostupni podaci o aktivnostima kg izgorenog drva koje je preporučeno u GB2019.

Dostupan podatak o aktivnosti je opožarena površina. Pregled podataka o aktivnosti korištenih za proračun emisije iz šumskih požara prikazan je u tablici 7.1-1.

Tablica 7.1-1 Podatak o aktivnosti za sektor 11.B – Šumski požari

Godina

Opožarena površina, ha

Godina

Opožarena površina, ha

1990.

3805

2006.

2981

1991.

3805

2007.

12628

1992.

964

2008.

3449

1993.

8196

2009.

2789

1994.

3723

2010.

1944

1995.

633

2011.

3277

1996.

2550

2012.

5668

1997.

4025

2013.

1999

1998.

7660

2014.

191

1999.

483

2015.

6064

2000.

14030

2016.

6733

2001.

3503

2017.

48543

2002.

1798

2018.

1506

2003.

8270

2019.

2180

2004.

355

2020.

23.994

2005.

629

Izvor podataka: DZS, St.lj.

Rekalkulacije i poboljšanja

Nije bilo rekalkulacija. Budući plan je prikupljanje podataka o aktivnostima i procjena emisija TSP, PM10, PM2,5 i BC.

Ostali prirodni izvori – Divljač (NFR 11.C)

Kategorija izvora 11.C Ostali prirodni izvori – Divljač je za ovaj podnesak po prvi put uključena u inventar Republike Hrvatske.

Opis kategorije izvora

Ova kategorija izvora obuhvaća emisije porijeklom od divljih životinja. Uključene su i emisije iz crijeva i izlučevina. Nisu obuhvaćene emisije iz uzgoja životinja na farmama (sektor poljoprivreda) ili kućnih ljubimaca, koje su djelomično slične, ali na njih može u mnogim pogledima utjecati ljudsko ponašanje. Međutim, ovdje su uključene i emisije od ljudi (dah, znoj itd.; izlučevine su obrađene u poglavlju 5.D Rukovanje otpadnim vodama), jer se ne pojavljuju nigdje drugdje i trebale bi se percipirati drugačije od drugih antropogenih emisija. Ova kategorija predstavlja podatke o aktivnosti iz prirodnih izvora koje se ne mogu kontrolirati pa stoga ne ulaze u nacionalnu sumu emisija već se prikazuju u inventaru pod memo stavke.

Metodologija, faktori emisije i podaci o aktivnosti

Proračun emisije amonijaka iz kategorije 11.C proveden je uz primjenu EMEP/EEA metodologije razine 1 sukladno GB2019. Metodologija razine 1 za kategoriju 11.C predviđa korištenje preporučenih faktora emisije. Uz preporučene FE navedene su i okvirne težine divljači koje je prema uputi GB2019 potrebno upotrijebiti za linearno skaliranje emisija za druge vrste koje su po težini slične onoj navedenoj u tablici 8.1, str. 6, GB2019. Temeljem upute provedeno je skeliranje za svaku od vrsta divljači o kojoj se vodi evidencija na teritoriju RH te su dobiveni faktori emisije NH3 koji su onda i korišteni dalje u proračunu emisija NH3 za divljač. FE za ljude je preporučeni FE razine 1 iz GB2019. Svi korišteni FE (NH3) navedeni su u tablici 7.2-1, uz prikaz prosječne težine pojedine vrste divljači.

Tablica 7.2-1 Preporučeni faktori emisije za 11.C Ostali prirodni izvori za Divljač skalirani faktori emisije i preporučeni faktor emisije za ljude

Ostali prirodni izvori

Divljač

Prosječna težina, kg

FE (NH3)

Jelen obični

150

1,65

Jelen lopatar

60

0,66

Jelen aksis

70

0,77

Srna

20

0,27

Divokoza

40

0,53

Muflon

40

0,53

Medvjed

150

1,65

Divlja svinja

100

1,00

Zec

2

0,21

Lisica

8

0,11

Fazan

2

0,30

Ostala dlakava divljač

2

0,03

Močvarice, razne

1

0,15

Ostala pernata divljač

1

0,15

Ljudi

-

0,05

Raspoloživi podaci o aktivnosti i njihovi izvori koji su se koristili za proračun emisije su:

  • broju stanovnika RH za razdoblje 1990. – 2020. godine (izvor: DZS, St.lj.)
  • brojno stanje divljači na dan 1. travnja za razdoblje 2006. – 2020. godine (izvor: MP)

Nedostajući podaci o brojnom stanju divljači za razdoblje 1990. – 2005. godine su procijenjeni metodom procjene preko surogat podataka kako preporuča GB2019, ako nedostaju podaci za duže vremensko razdoblje.

Raspoloživi surogat podaci i njihov izvor su:

  • površina lovišta u ha za razdoblje 1992. do 2020. godine (izvor: DZS, baza podataka) i
  • odstrel divljači po vrsti za razdoblje 1994. do 2020. godine (izvor: DZS, baza podataka).

Nedostajući surogat podaci su procijenjeni ekspertnom procjenom temeljenoj na srednjoj vrijednosti podataka za odabrano razdoblje i surogat podatku u najbližoj povijesnoj godini nedostajućim godinama. Trendovi korišteni surogat podataka navedeni su u dokumentu: „Izvješće o unapređenju proračuna za sektor ostali prirodni izvori – divlje životinje i čovjek (NFR 11.C)“ (izrađivač: Ekonerg, naručitelj MINGOR).

Pregled podataka o aktivnosti korištenih za proračun emisije amonijaka iz divljači i ljudi prikazan je u tablicama 7.2-2 i 7.2-3.

Tablica 7.2-2 Podatak o aktivnosti korišten za proračun emisija iz NFR 11.C – dio 1

God.

Jelen obični

Jelen lopatar

Jelen aksis

Srna

Divokoza

Muflon

Medvjed

Divlja svinja

1990.

3030

224

2

16278

407

979

474

4138

1991.

3030

224

2

16278

407

979

474

4138

1992.

3030

224

2

16278

407

979

474

4138

1993.

3891

287

4

20897

532

1259

611

5312

1994.

4024

298

4

21445

475

1144

548

3948

1995.

2333

174

2

13988

362

854

411

2430

1996.

1997

149

2

12160

351

845

411

2984

1997.

2598

193

2

13353

430

1023

496

3602

1998.

2272

168

2

14205

362

859

411

3833

1999.

3407

251

2

16899

385

921

443

5536

2000.

4630

342

4

20939

475

1117

538

6387

2001.

5709

423

4

27714

486

1144

559

9108

2002.

8062

597

7

29943

520

1241

601

10638

2003.

6733

500

7

34232

543

1281

622

8989

2004.

6820

505

7

36286

543

1290

622

10459

2005.

6285

467

7

37433

520

1237

601

10485

2006.

8955

1118

31

44948

792

1892

777

16785

2007.

10689

1543

59

51603

999

2443

798

19887

2008.

10248

1419

39

56702

847

2065

686

21153

2009.

11843

1469

43

58891

996

2289

1025

23084

2010.

14733

1438

43

68093

1093

2031

1008

24234

2011.

13030

1658

9

61344

1148

2161

1000

24024

2012.

12933

1912

42

61392

936

2285

1000

24251

2013.

13967

2348

50

65305

1107

2289

1000

25982

2014.

16400

3185

40

73330

1017

2420

1000

27384

2015.

15139

2373

74

72070

1130

2187

1000

26791

2016.

15730

2631

69

69892

1096

2201

1000

30234

2017.

17000

2000

75

66000

1100

2130

1000

30000

2018.

14957

1741

99

68478

1177

2132

1000

29807

2019.

19348

2361

86

69808

1245

2593

1000

26522

2020.

20154

2740

92

75848

1149

2695

1000

26201

Izvor podataka: Divljač: MP (2006.-2020.), Ekonerg (1990.-2005.) stručna procjena

Tablica 7.2-3 Podatak o aktivnosti korišten za proračun emisija iz NFR 11.C – dio 2

God.

Zec

Lisica

Fazan

Ostala dlakava divljač

Močvarice, razne

Ostala pernata divljač

Broj stanovnika

1990.

38044

8287

108776

12645

20185

40601

4778000

1991.

38044

8287

108776

12645

20185

40601

4513000

1992.

38044

8287

108776

12645

20185

40601

4470000

1993.

48842

10639

139649

16234

25916

52124

4641000

1994.

61257

9647

125095

14719

32447

29173

4649000

1995.

47644

7219

103412

11014

23434

14587

4669000

1996.

34031

7143

138439

10899

21631

17828

4494000

1997.

34031

8655

91736

13206

18026

29173

4572500

1998.

27225

7250

90068

11060

10816

56726

4501000

1999.

27225

7800

91736

11902

18026

66450

4554000

2000.

30628

9438

98408

14402

14421

66450

4381000

2001.

34031

9679

116755

14768

19828

72933

4305494

2002.

40838

10493

131767

16010

23434

77795

4305384

2003.

44241

10836

128431

16534

23434

72933

4305725

2004.

51047

10918

130099

16660

25236

84278

4310861

2005.

47644

10466

108416

15970

10816

74554

4312487

2006.

62408

8105

59347

38117

26573

79471

4313530

2007.

62997

8826

82018

32324

34655

104843

4311967

2008.

75291

9342

157827

48818

45752

148125

4309796

2009.

74054

11848

162640

44777

48957

220730

4302847

2010.

81041

13473

153284

48732

50215

218543

4289857

2011.

73970

12102

127426

35047

48708

256350

4280622

2012.

70886

11967

147061

37725

49385

260243

4267558

2013.

76200

13038

136206

39263

52431

262349

4255689

2014.

82832

13727

138592

51155

63119

212073

4238389

2015.

77867

12445

132608

44871

52149

177699

4203604

2016.

74943

15531

129369

45321

53564

173159

4174349

2017.

73000

14000

128000

45000

53000

170000

4124531

2018.

66133

13037

76288

36937

36917

177576

4087843

2019.

68660

14608

79314

41752

67570

222066

4065253

2020.

73027

15781

82577

42316

120465

243740

4047680

Izvor podataka: Divljač: MP (2006.-2020.), Ekonerg (1990.-2005.) stručna procjena, Ljudi: DZS, St.lj.

Rekalkulacije i poboljšanja

Za ovaj podnesak provedeno je unapređenje inventara uključivanjem nove kategorije ispuštanja 11.C. Unapređenje je rezultiralo povećanjem emisije NH3 u cijelom povijesnom trendu u prosijeku od 0,5 % do 1,1% godišnje. To povećanje ne dovodi do povećanja nacionalne sume emisije NH3 budući je to kategorija koja je dio prirodnih emisija koje se ne mogu kontrolirati te se stoga prikazuju u memo stavkama.